Strona główna

Sięganie do źródeł i korzeni kultury pozwala na uświadomienie tego, co stanowi o wartościach, bogactwie kulturowym i tożsamości narodów. Ta idea jest wyznacznikiem działalności naszej Fundacji.
Poprzez organizację przedsięwzięć promujących polską sztukę psychoterapia systemowa kraków i tradycję oraz kulturę tradycyjną innych krajów Europy i Azji, chcemy wnieść istotny wkład w upowszechnianie wiedzy na temat różnych obszarów kulturowych, a także w rozwój dialogu między nimi. Zapraszamy do współpracy.

In English:

To draw from sources and it takes the root the culture it let on the realization of this, what the state about values, cultural wealth and the identity of nations.This idea is determinant of activity of our Foundation.

Across the organization of undertakings promoting the Polish art and tradition as well as traditional culture of different countries of Europe and Asia, we want to bring in the essential contribution in disseminating on subject of different cultural areas the knowledge, and also in development of dialogue between them. We invite to co-operation.